Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

VÄLKOMMEN

GHH Schakt AB är ett entreprenadföretag med lång erfarenhet som utför allt inom markarbete – från orörd mark till färdig entreprenad. Grävning för kablar, grunder och trädgårdsanläggningar är några av våra specialiteter.

Våra medarbetare är mycket kompetenta och gör alltid ett bra jobb. Vi har stora resurser och många maskiner från 1,5 tons minigrävare upp till 27 tons bestar.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
GHH Schakt AB
Ågatan 8
749 35 Enköping

Telefon: 0171-243 32
Fax: 0171-294 11

Bild föreställande: info ghhab.se

 

Husgrunder
Grundisolering
VA-arbeten
Trekammarbrunn
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Infiltration
Dränering
Planering
Plattläggning
Snöröjning
Vägbygge
Skogsvägar
Sprängning
Dikesrensning
Bilning
Vägrenhållning
Rivning
Grönytearbete
Betongborrning
Bredband