FÖRETAGET

Vi utför allt inom markarbete!

GHH Schakt AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1976. Idag är vi upp till 20 anställda lite beroende på arbetsbelastning och säsong. Alla våra medarbetare är mycket kompetenta och vi är glada över att ha så många duktiga maskinförare hos oss. Vi hette tidigare Grävfirma Håkan Hellsten AB men kallar oss oftast för GHH eller GHHAB.

Kunskap är viktigt! Därför går vi kontinuerligt på kurser och utbildningar såsom:
- EBR
- Arbete på väg
- Farligt gods
- Heta arbeten
- Räddning på väg
- Arbete på väg Stockholmstad

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad. Vi är extra duktiga på att gräva för kablar, grunder och trädgårdsanläggningar. Vidare är vi bra på grundisoleringar som vi dessutom ger 10 års garanti på, plus sedvanliga garantier enligt Bygg AMA. Dessutom säljer vi de populära färdiga gräsmattorna.

Vi transporterar även grus, matjord, makadam och fyllandsmassor.

 

Vi är medlemmar i Företagarna och Maskinentreprenörerna (ME).

Våra kunder är oftast medelstora till stora företag. Exempelvis har vi arbetat åt:
- Vägverket
- NCC
- PEAB
- JM
- Banverket
- Skanska

Många av våra arbeten får vi genom ABT–Transport som vi kört för länge.


Vår största kund är AB Frijo som vi har ett bra samarbete med. Vidare har vi bra samarbete med Andersson Company som är en annan mycket bra kund till oss.


Vi har även bra samarbete med Add Schakt, vi hjälper varandra då det behövs.