GHH Schakt AB

– från orörd mark till färdig entreprenad

GHH Schakt AB är ett entreprenadföretag med lång erfarenhet som utför allt inom markarbete – från orörd mark till färdig entreprenad. Grävning för kablar, grunder och trädgårdsanläggningar är några av våra specialiteter.

Våra medarbetare är mycket kompetenta och gör alltid ett bra jobb. Vi har stora resurser och många maskiner, från 2 tons minigrävare till 30 ton.

 • Husgrunder

 • Grundisolering

 • VA-arbeten

 • Trekammarbrunn

 • Fjärrvärme

 • Fjärrkyla

 • Infiltration

 • Dränering

 • Planering

 • Plattläggning

 • Snöröjning

 • Vägbygge

 • Skogsvägar

 • Sprängning

 • Dikesrensning

 • Bilning

 • Vägrenhållning

 • Rivning

 • Grönytearbete

 • Kabel/ fibergrävning

 • Bredband