Företaget

– vi utför allt inom markarbete!

GHH Schakt AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1976. Idag är vi upp till 20 anställda lite beroende på arbetsbelastning och säsong. Alla våra medarbetare är mycket kompetenta och vi är glada över att ha så många duktiga maskinförare hos oss.

Kunskap är viktigt! Därför går vi kontinuerligt på kurser och utbildningar.

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad. Vi erbjuder grävning för kablar, grunder samt trädgårdsanläggningar. Vidare utför vi grundisoleringar som vi ger 10 års garanti på, plus sedvanliga garantier enligt Bygg AMA. Dessutom lägger vi de populära färdiga gräsmattorna.
Vi transporterar även grus, matjord, makadam och fyllnadsmassor.

Vi är medlemmar i Företagarna och Maskinentreprenörerna (ME).

  

Våra kunder är alltifrån privatpersoner till små och stora företag och vi bemannar även större byggen med grävmaskiner, lastmaskiner, dumprar och anläggare.